0947.688.883 - 0963.918.438 dichthuatsaigon247@gmail.com

DỰ ÁN KHẢO SÁT HANG ĐỘNG CỦA HOÀNG GIA ANH

Cung cấp phiên dịch và biên dịch dự án khảo sát hang động: Dự án bắt đầu 1990 đến nay, với 17 chuyến khảo sát tại Quảng Bình, lập bản đồ 311 hang động với hơn 200 km hang được chụp hình. Đội ngũ phiên dịch của chúng tôi đã hỗ trợ với đoàn chuyên gia hang động Hoàng gia Anh thực hiện dự án trong thời gian dài