0947.688.883 - 0963.918.438 dichthuatsaigon247@gmail.com
HƯỚNG DẪN THANH TOÁN

HƯỚNG DẪN THANH TOÁN

1. Quy trình thanh toán: Bước 1: Khách hàng xác nhận Dịch thuật và thanh toán tạm ứng trước 50% Tổng chi phí dịch. Theo các phương thức thanh toán phí dịch thuật bên dưới. Bước 2: Dịch thuật Sài Gòn tiến hành…

Đọc Tiếp