0947.688.883 - 0963.918.438 dichthuatsaigon247@gmail.com

Từ vựng tiếng Nhật chuyên ngành Logistics cực quan trọng

Chuyên ngành Logistics là chuyên ngành cực kì quan trọng, đặc biệt nó càng cần thiết hơn trong xu thế hội nhập và phát triển như hiện nay. Mỗi quốc gia đều có những trọng tâm để thúc đẩy Logistics và xem đó là nền tảng của quá trình tăng trưởng kinh tế, và Nhật Bản cũng không phải là quốc gia ngoại lệ. Để giúp bạn có thể hiểu, nhớ, học tốt hơn Từ vựng tiếng Nhật chuyên ngành Logistics, DTSG247 xin gửi đến bạn bài viết sau đây, hãy theo dõi cùng chúng tôi nhé!

tu-vung-tieng-nhat-chuyen-nganh-logistics

Chuyên ngành Logistics là chuyên ngành cực kì quan trọng

Logistics tiếng nhật là gì?

ロジスティクスとは、以下のように定義される。

Logistics  có thể được định nghĩa như sau:

ロジスティクスとは、サプライチェーンプロセスの一部であり、顧客の要求を満たすため、発生地点から消費地点までの効率的・発展的な「もの」の流れと保管、サービス、および関連する情報を計画、実施、およびコントロールする過程である。

tieng-nhat-logistics-la-gi

ロジスティクスとは、以下のように定義される。

Logistics và là một phần của quá trình chuỗi cung ứng, nhằm đáp ứng nhu cầu của khách hàng….

ロジスティクスは物流において、生産地から消費地までの全体最適化を目指すものである。

Logistics trong hậu cần, trong đó nhằm mục đích tối ưu hóa toàn diện từ vùng sản xuất đến các khu vực tiêu thụ.

Từ vựng tiếng Nhật chuyên ngành Logistics – Phần 1

STTTiếng NhậtTiếng Việt
1ロジスティクスLogistics
2定義する:ていぎするĐịnh nghĩa
3サプライチェーンChuỗi cung ứng
4プロセスQuá trình
5一部: いちぶMột phần
6顧客: こきゃくKhách hàng
tu-vung-tieng-nhat-chuyen-nganh-logistics

サプライチェーン Chuỗi cung ứng

7要求: ようきゅうYêu cầu, nhu cầu
8満たす :みたすLàm thỏa mãn
9サービスDịch vụ
10発生地点: はっせいちてんĐịa điểm phát
11消費地点: しょうひちてんĐịa điểm tiêu thụ
12効率的 : こうりつてきMang tính hiệu quả
13発展的: はってんてきMang tính phát triển
14流れ: ながれDòng chảy công việc
tu-vung-tieng-nhat-chuyen-nganh-logistics

発生地点: はっせいちてん: Địa điểm phát

15保管: ほかんBảo quản
16関連する: かんれんするLiên quan đến
17及び:および
18計画: けいかくKế hoạch
19実施:じっしThực thi
20コントロールするQuản lí, điều khiển
21過程: かていQuá trình
tu-vung-tieng-nhat-chuyen-nganh-logistics

コントロールする Quản lí, điều khiển

22物流: ぶつりゅうHậu cần
23生産地: せいさんちNơi sản xuất
24消費地: しょうひちNơi tiêu thụ
25目指す: めざすNhằm mục đích
26全体: ぜんたいToàn thể, toàn bộ
27最適化: さいてきかTối ưu hóa
tu-vung-tieng-nhat-chuyen-nganh-logistics

消費地: しょうひち Nơi tiêu thụ

Từ vựng tiếng Nhật chuyên ngành Logistics – Phần 2

 • 1. 国際航空: こくさいこうくう : Quốc tế hàng không ⇒ Hành Không Quốc tế
 • 2.海上: かいじょう: Hải thượng ⇒ Hàng hải
 • 3. SEA&AIRのスピード: Speed ⇒ tốc độ của đường Biển và đường hàng không
 • 4. 頻度 : ひんど:tầng độ⇒ tầng số
 • 5. ルート: ⇒tuyến đường
tu-vung-tieng-nhat-chuyen-nganh-logistics

ルート: tuyến đường

 • 6. 直行: ちょっこう: trực hành ⇒ trực tiếp
 • 7. 経由: けいゆ: kinh do⇒ thông qua
 • 8. ベスト: best⇒ tốt nhất
 • 9. 運賃: うんちん⇒ phí vận chuyển
 • 10. 提案: ていあん⇒ đề xuất
 • 11. スケジュール: Schedule ⇒ lịch trình
 • 12. 発着 :  はっちゃく:  phát trước⇒ đi và đến
tu-vung-tieng-nhat-chuyen-nganh-logistics

直行: ちょっこう: trực hành ⇒ trực tiếp

Từ vựng tiếng Nhật chuyên ngành Logistics – Phần 3

1. ロジスティクス: Logistics

2. 定義する:ていぎする:định nghĩa

3. サプライチェーン:supply chain: chuổi cung ứng.

4. プロセス: process: Quá trình

5. 一部: いちぶ:một phần

6. 顧客: こきゃく:khách hàng

7. 要求: ようきゅう: yêu cầu, nhu cầu

tu-vung-tieng-nhat-chuyen-nganh-logistics

プロセス: process: Quá trình

8.  満たす :みたす:làm thỏa mãn

9. サービス: Service: Dịch vụ

10. 発生地点: はっせいちてん:địa điểm phát (địa điểm bắt đầu)

11. 消費地点: しょうひちてん:địa điểm tiêu thụ (địa điểm đến)

12. 効率的 : こうりつてき:mang tính hiệu quả

13. 発展的: はってんてき:mang tính phát triển

14. 流れ: ながれ: dòng chảy (mang tính chất trong công việc)

tu-vung-tieng-nhat-chuyen-nganh-logistics

流れ: ながれ: dòng chảy (mang tính chất trong công việc)

15. 保管: ほかん:Bảo quản

16. 関連する: かんれんする:liên quan đến

17. 及び:および: Và

18. 計画: けいかく:Kế hoạch

19. 実施:じっし:thực thi

20. コントロールする: control : quản lý, điều khiển

tu-vung-tieng-nhat-chuyen-nganh-logistics

21. 過程: かてい: quá trình

22. 物流: ぶつりゅう:hậu cần

23. 生産地: せいさんち:nơi sản xuất

24. 消費地: しょうひち:nơi tiêu thụ

25. 目指す: めざす:nhằm mục đích

26.全体: ぜんたい:toàn thể, toàn bộ

27.最適化: さいてきか:tối ưu hóa

tu-vung-tieng-nhat-chuyen-nganh-logistics

.最適化: さいてきか:tối ưu hóa

Trong trường hợp nếu bạn đang có nhu cầu dịch thuật công chứng tài liệu, hồ sơ, văn bản, văn bằng để đi du học, công tác, làm việc tại Nhật Bản thì hãy liên hệ ngay với chúng tôi, chúng tôi nhận dịch tất cả các loại hồ sơ từ tiếng Việt sang tiếng Nhật và ngược lại. Đừng ngần ngại liên hệ với chúng tôi nhé, dịch vụ của Công ty chúng tôi phục vụ 24/24 đáp ứng tất cả nhu cầu khách hàng. 

Chúng tôi mong muốn được phục vụ quý khách hàng một cách tốt nhất có thể. Quý khách hàng có nhu cầu sử dụng dịch vụ vui lòng liên hệ với chúng tôi theo các thông tin sau

Dịch thuật Sài Gòn 247
Địa chỉ: 212 Pasteur, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Hotline: 0963.918.438 – 0947.688.883 (Có hỗ trợ Zalo)
Email: dichthuatsaigon247@gmail.com