0947.688.883 - 0963.918.438 dichthuatsaigon247@gmail.com

Dự án Mở rộng tuyến đường xuyên Á tại miền trung

Dịch thuật tài liệu dự án đường xuyên Á (AH16): Đây là một phần của tuyến đường Xuyên Á (AH16) và là một trong các trục giao thông huyết mạch từ Đông sang Tây có ý nghĩa quan trọng trong phát triển kinh tế – xã hội, an ninh – quốc phòng của khu vực Bắc miền Trung. Công ty dịch thuật Sài Gòn 247 đảm nhận dịch thuật toàn bộ hồ sơ cho dự án này