0947.688.883 - 0963.918.438 dichthuatsaigon247@gmail.com

Dự án xây dựng khu nghỉ dưỡng quần thể 10 sân golf của tập đoàn FLC

Dịch thuật dự án quần thể  sân golf FLC Thanh Hóa: Dự án do tập đoàn FLC thực hiện tại Thanh Hóa với tổng mức đầu tư 3.000 tỷ đồng